TrailerBengt

Lite snabbt om ädre genomförda jobbSpontarbeten för PEAB
i samband med reparation av
kylvattenledning för nybyggt gaskraftverk.
Östra hamnen - Malmö
Nov - Dec / 2007

City-tunneln i Malmö
Hösten 2006
Dragning och sättning
av 12m borrör för
tätinjektering.
(RR-140mm)

Spontdragning
i Växjö
Augusti 2005

Inspontning av färjeläge
från jackuprigg
Juni 2004

Spontning av 20 m PU25.
vid "Pedagogen"
i Göteborg Maj 2004