TrailerBengt

Montering av översvämningsskydd (vinylspont) vid Kungsbackaån Maj/2014.